Rudolf Steiner: stichter van een nieuwe cultuur - Hans Stolp

€ 18,50

We horen de naam Rudolf Steiner steeds vaker. Bijvoorbeeld in verband met het toenemende aantal vrijescholen, de toegenomen aandacht voor biologisch-dynamische landbouw en de steeds bredere interesse voor de inzet van de heilpedagogiek in de zorg voor kinderen met een beperking. 

In dit boek wil Hans Stolp aandacht vragen voor de man die alle bovengenoemde initiatieven (en nog vele andere) in de wereld heeft gezet. Een man die onze aandacht richt op aspecten van het leven die in onze tijd vergeten of taboe geworden zijn, zoals de realiteit van de geestelijke wereld, de samenstelling van de mens in lichaam, ziel en geest en een karmisch bewustzijn. Om zijn visie mogen we hem met recht de stichter van een nieuwe cultuur noemen.

De nieuwe cultuur die Rudolf Steiner ons brengt is een cultuur van de geest die onze blik weliswaar richt op de materie, maar tegelijk laat zien dat in en door de materie heen de geest voelbaar wordt. Misschien is het meest opvallende wel dit: hij laat ons zien hoe wij deze nieuwe cultuur van de geest met ons denken kunnen begrijpen en doorgronden: alleen al daarin laat hij zien een mens van deze tijd te zijn.

 

Nederlands - hardcover - 259 pg's 

Auteurs: Hans Stolp 

Uitgever: AnkhHermes

ISBN:9789020216509