De kringloop van het jaar - Rudolf Steiner

€ 27,50

We zouden dus de aarde, lichamelijke kant van ons menszijn niet moeten verwaarloozen of minachten - we zouden juist de aarde natuur in al haar aspecten moeten opzoeken, we zouden moeten meebeleven wat zich daar aan processen afspeelt om dichter bij onze eigen natuur te komen, die zowel met het aardse als met het goddelijke verwant is. Door de grote bewegingen in de natuur te volgen kun je jezelf herkijken. Wij zijn als mensheid een beetje uit de maat geraakt in de loop van ons emancipatieproces. We komen weer vaster op onze benen te staan door nu vanuit ons zelfverworven bewustzijn met de natuur mee te leven en te beleven hoe daar in een heel concreet ritme de maat voor ons wordt aangegeven. Een volwaardige spirituele beweging zou dus nadrukkelijk dit gesprek met de natuur moeten voeren. 

 

Nederlands - hardcover - 221 pg's 

Auteurs: Rudolf Steiner  

Uitgever: vrij geestenleven

ISBN: 9060385497