Misschien herinner je je nog het kaarsvetkompres van je grootmoeder? Ze gebruikte het bij luchtwegenproblemen en hoest. Ooit behoorden wikkels en kompressen tot de belangrijkste huismiddelen bij ziekte en kwalen. In Duitsland en Zwitserland worden de wikkels en kompressen nog dagelijks in antroposofische ziekenhuizen toegepast.